Uppdrag

Uppdrag

 • Inspirationsdag för sjukgymnaster från Mälarsjukhuset Eskilstuna  2007 -  Kognitivt och beteendemedicinskt arbetssätt ur ett sjukgymnastiskt perspektiv
 • Rehabprojekt, Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2007 - Mindfulness -baserad avspänning och kroppskännedom  för en grupp av långtidssjukskrivna personer 
 • Fortbildning för sjukgymnaster Teneriffa 2008 -  Kognitivt och beteendemedicinskt arbetssätt
 • Öppet seminarium, Mälardalens Högskola  Eskilstuna och Västerås 2009 -  Att arbeta med ett beteendemedicinskt arbetssätt som privatpraktiserande sjukgymnast
 • Projekt EVA, Eskilstuna Kommun, Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen  2010 - Mindfulnessbaserad stress- och smärthantering
 • Anhörigcentrum, Eskilstuna kommun 2014 och 2015 Föreläsning: Avspänning för kropp och sinne.
 • Bettfysiologen, Mälarsjukhuset 2015. Beteendemedicinskt arbetssätt för tandvårdspersonal
 • Anhörigcentrum, Eskilstuna Kommun 2016. Föreläsning : Ladda dina batterier - återhämtning för kropp & sinne.

 

Övrigt 

 

 • Examensarbete KBT steg 1 – utbildning, 2005-06; Kognitivt förhållningssätt ur ett sjukgymnastiskt perspektiv
 • Artikel i Fysioterapi 6-2008; Temanummer: Beteendemedicin – ett forskningsfält som öppnar nya vägar för sjukgymnaster;  Varför gör de inte som vi säger?
 • Kapitel i boken "Patientkommunikation i praktiken – information, dialog, delaktighet" ,  Inger Larsson, Lars Palm, Lena Rahle Hasselbalch, Norstedts akademiska förlag, 2009;  Ett kognitivt förhållningssätt.
 • Kandidatexamen, C-uppsats; Basal Kroppskännedom™ och Mindfulness som gruppbehandling - hur påverkas psykisk ohälsa? Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, 2011.
 • Artikel i Min hälsa 2-2017; Så återhämtar du dig bäst.
Start   
Kontakt   
Uppdrag   
Utvecklad av Webdom