Den här sidan är lösenordsskyddad.

Eva Röstberg – Ljudfiler

Basal Kroppskännedom™ 

  1. Resan genom kroppen (10:12)  10 MB
  2. Övningar i liggande (18:38)  18 MB
  3. Övningar i stående (9:25)  9 MB
  4. Sittande avslappning   (12:07)  12 MB

 

 

Mindfulness 

  1. Kroppsskanning (31:51)  58 MB
  2. Sittande Mindfulness (26:21)  48 MB 

 

Start   
Uppdrag   
Utvecklad av Webdom