Eva Röstberg

Jag har ett beteendemedicinskt arbetssätt.

Mina arbetsverktyg är


Jag erbjuder kurser och föresläsningar i

 • ACT vid smärthantering
 • ACT vid ångest
 • Avspänning för "kropp och sinne"
 • Basal Kroppskännedom


Utbildning

 • Sjukgymnastexamen 1979
 • Kandidatexamen, Mälardalens högskola 2011
 • Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom™ (BK)
 • Mindfulness (MBSR)
 • Högskolepoäng i beteendemedicin, smärta och smärtfysiologi
 • Steg 1 i Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Steg 2 i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
 • ACT (Accept and Commitment Therapy)
Start   
Kontakt   
Uppdrag   
Utvecklad av Webdom