Behandling – Samtal

Samtalen hos mig kan ha olika teman.

Det första samtalet, innan undersökningen, handlar om att kartlägga det aktuella problemet som du söker för.

Start   
Kontakt   
Uppdrag   
Utvecklad av Webdom