Behandling – Mindfulnessträning

I Mindfulnessträning övar du att med alla sinnen vara uppmärksam på det som är här och nu. Du lägger  märke till din andning, kropp och kroppsliga förnimmelser och dina tankar och känslor.

Du får handfasta och direkta verktyg som hjälper dig i din vardag.

Genom övandet når du avspänning och balans i både kropp och själ.

Alla människor kan träna mindfulness - medveten närvaro - genom enkla övningar.

Lyssna

Lyssna på ett utdrag från skivan "Mindfulness" med Tiina Turpeinen.

 
Start   
Kontakt   
Uppdrag   
Utvecklad av Webdom