Behandling – Fysisk aktivitet

Med fysisk aktivitet menas all form av aktivitet som innebär ökad energiförbrukning.
Det innefattar vardagliga fysiska aktiviteter såsom att promenera eller cykla till jobbet, ta trappor istället för hissen, leka med barnen och arbeta i trädgården. Det innefattar också schemalagd motion och idrott, såsom att gå på jympa och gym, spela golf, jogga och gå med stavar.
Fysisk aktivitet ingår numera som en viktig komponent för att behandla och förebygga vissa sjukdomar.
 

Start   
Kontakt   
Uppdrag   
Utvecklad av Webdom