Behandling – Beteendemedicinska metoder

Jag använder mig av metoder som är hämtade ur den breda beteendemedicinska kunskapsbasen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en av de mest kända riktningarna inom beteendemedicin.

I den fysioterapeutiska behandlingen tillämpar jag metoder ur KBT. Jag väljer att kalla det för beteendemedicinska metoder då termen KBT är förbehållet  psykoterapi.

Start   
Kontakt   
Uppdrag   
Utvecklad av Webdom