Behandling – ACT (Accept and Commitment Therapy)

Om du lider av stress, psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta är det lätt att hamna i onda cirklar, beteenden, som leder till att livskvaliteten minskar och att besvären därmed på sikt kan öka.  Du kanske inte bara lider av besvären i sig utan även de begränsningar de medför, som att träffa vänner, vara fysiskt aktiv och att göra det som du tidigare hade glädje av i livet. Många beskriver det som att man tappat bort sig själv.

ACT är en metod som just fokuserar på vad som är viktigt i livet och att  ta steg som ökar livskvaliteten.

A:et i ACT står för acceptans, vilket handlar om att i stunden acceptera det man inte kan göra något åt. I stället tränar man att göra vad som är meningsfullt och C:et står för Commitment, vilket handlar om att inte bara tänka på vad som är viktigt i stunden utan också ta steg i den riktningen. T:et står för therapy, men skulle lika gärna kunna stå för träning. Du får träna att hantera dina besvär och träna beteenden som ger just ditt liv ett ökat innehåll.

 

 

Start   
Kontakt   
Uppdrag   
Utvecklad av Webdom