Verksamheten upphör 2021-12-31

Jag, Eva Röstberg är legitimerad fysioterapeut* med lång erfarenhet. Tillsammans med dig skräddarsyr jag den behandling som är mest effektiv för dina besvär. Jag använder mig av beprövad erfarenhet och de senaste forskningsrönen.

Jag har ett beteendemedicinskt arbetssätt som lämpar sig för dig som söker för

 

* Sedan 2014 är fysioterapeut en ny yrkestitel för sjukgymnaster.

Nyheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start   
Uppdrag   
Utvecklad av Webdom